Første innkalling til årsmøtet 21. april 2021

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2021

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Protokoll 1 2019

LAST NED

Protokoll 2 2019

LAST NED

Protokoll 3 2019

LAST NED

Protokoll 4 2019

LAST NED

Protokoll 5 2019

LAST NED

Protokoll 6 2019

LAST NED

Protokoll 7 2019

LAST NED

Protokoll 1 2020

LAST NED

Protokoll 2 2020

LAST NED

Protokoll 3 2020

LAST NED

Protokoll 4 2020

LAST NED

Protokoll 5 2020

LAST NED

Protokoll 6 2020

LAST NED

Protokoll 7 2020

LAST NED

Protokoll 1 2021

LAST NED

Protokoll 2-2021

LAST NED

Forretningsorden Kontrollkomiteen Samfunnshus Vest-fastsatt 6.11.19

LAST NED

Møte KK 26.8.2019 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 6.11.2019 - underskrevet

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse for 2019

LAST NED

Møte KK 9.1.2020 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 14.4.2020 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 21.9.2020 - underskrevet

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 2.11.20-elektronisk signatur

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 7.12.20 - elektronisk signert

LAST NED

Regler for valg av utsendinger

LAST NED

Medlemsliste til publisering 04.03.2020

LAST NED

Protokoll fra valgmøte 2020 medlemsgruppe 2

LAST NED

Protokoll fra valgmøte 2020 medlemsgruppe 3

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 10. juni 2020

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 22. April 2020

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2020

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse for 2019

LAST NED

Årsberetning 2019 signert

LAST NED

Revisjonsberetning 2019 signert

LAST NED

Årsregnskap 2019 signert

LAST NED

Budsjettforslag 2020

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan V11

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2020

LAST NED

Innkalling årsmøte 2019 - endelig

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2019

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse for 2018

LAST NED

Årsberetning 2018

LAST NED

Revisjonsberetning 2018, signert

LAST NED

Årsregnskap 2018

LAST NED

Budsjett 2019

LAST NED

Eiendomsutvikling SHV

LAST NED

Valgkomiteens innstilling

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2019

LAST NED

Samarbeidsavtale Røa Torg signert 06.02.2018

LAST NED

Presentasjon til samfunnshuset - Røa Torg 20.09.2016

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan V15

LAST NED