Protokoll 1 2019

LAST NED

Protokoll 2 2019

LAST NED

Protokoll 3 2019

LAST NED

Protokoll 4 2019

LAST NED

Protokoll 5 2019

LAST NED

Protokoll 6 2019

LAST NED

Protokoll 7 2019

LAST NED

Protokoll 1 2020

LAST NED

Protokoll 2 2020

LAST NED

Protokoll 3 2020

LAST NED

Protokoll 4 2020

LAST NED

Protokoll 5 2020

LAST NED

Protokoll 6 2020

LAST NED

Protokoll 7 2020

LAST NED

Protokoll 1 2021

LAST NED

Protokoll 2 2021

LAST NED

Protokoll 3 2021

LAST NED

Protokoll 4 2021

LAST NED

Protokoll 5 2021

LAST NED

Innkalling årsmøte 2019 - endelig

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2019

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse for 2018

LAST NED

Årsberetning 2018

LAST NED

Revisjonsberetning 2018, signert

LAST NED

Årsregnskap 2018

LAST NED

Budsjett 2019

LAST NED

Eiendomsutvikling SHV

LAST NED

Valgkomiteens innstilling

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2019

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 10. juni 2020

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 22. April 2020

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2020

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse for 2019

LAST NED

Årsberetning 2019 signert

LAST NED

Revisjonsberetning 2019 signert

LAST NED

Årsregnskap 2019 signert

LAST NED

Budsjettforslag 2020

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan V11

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2020

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 21. april 2021

LAST NED

SAK 2 Årsberetning 2020 signert

LAST NED

SAK 2 Kontrollkomiteens uttalelse for 2020 - undertegnet

LAST NED

SAK 3 Samfunnshus Vest - revisjonsberetning 2020

LAST NED

SAK 3 Årsregnskap 2020 signert

LAST NED

SAK 4 Forslag til investering i øvingshotell

LAST NED

SAK 5 Plan for kunstnerisk utsmykning i SHV 2021 -2030

LAST NED

SAK 6 Vedlikeholds- og investeringsplan V15

LAST NED

SAK 7 Budsjettforslag 2021

LAST NED

SAK 8 Forslag til vedtektsendring fra medlem

LAST NED

SAK 9 Forslag til vedtektsendring § 10 § 12 og § 13 fra styret

LAST NED

SAK 10 Forslag til endringer i Regler for valg av utsendinger på valgmøter

LAST NED

Valg 2021 - Innstilling fra valgkomiteen

LAST NED

SAK 14 Fastsetting av revisors honorar

LAST NED

Valg 2021 - Honorering av tillitsvalgte i SHV

LAST NED

SAK 17 - Valg av valgkomitè

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 21. april 2021

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2021

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2021

LAST NED

Regler for valg av utsendinger rev. 2021

LAST NED

Medlemsliste til publisering 04.03.2020

LAST NED

Protokoll fra valgmøte 2020 medlemsgruppe 2

LAST NED

Protokoll fra valgmøte 2020 medlemsgruppe 3

LAST NED

Forretningsorden Kontrollkomiteen Samfunnshus Vest-fastsatt 6.11.19

LAST NED

Møte KK 26.8.2019 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 6.11.2019 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 9.1.2020 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 14.4.2020 - underskrevet

LAST NED

Møte KK 21.9.2020 - underskrevet

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 2.11.20-elektronisk signatur

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 7.12.20 - elektronisk signert

LAST NED

Protokoll møte i kontrollkomiteen 15.2.21-elektronisk signert

LAST NED

Protokoll møte i kontrollkomiteen 14.4.21-elektronisk signert

LAST NED

Samarbeidsavtale Røa Torg signert 06.02.2018

LAST NED

Presentasjon til samfunnshuset - Røa Torg 20.09.2016

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan V15

LAST NED

Styreinstruks vedtatt 31.05.21

LAST NED