Protokoll 1 2021

LAST NED

Protokoll 2 2021

LAST NED

Protokoll 3 2021

LAST NED

Protokoll 4 2021

LAST NED

Protokoll 5 2021

LAST NED

Protokoll 6 2021

LAST NED

Protokoll 7 2021

LAST NED

Protokoll 1 2022

LAST NED

Protokoll 2 2022

LAST NED

Protokoll 3 2022

LAST NED

Protokoll 4 2022

LAST NED

Protokoll 5 2022

LAST NED

Protokoll 6 2022

LAST NED

Protokoll 7 2022

LAST NED

Protokoll 8 2022

LAST NED

Protokoll 1 2023

LAST NED

Protokoll 2 2023

LAST NED

Protokoll 3 2023

LAST NED

Protokoll 4 2023

LAST NED

Protokoll 5 2023

LAST NED

Protokoll 6 2023

LAST NED

Protokoll 7 2023

LAST NED

Protokoll 1 2024

LAST NED

Protokoll 2 2024

LAST NED

Protokoll 3 2024

LAST NED

Brev om valgmøte 2024 - medlemsgruppe 2

LAST NED

Brev om valgmøte 2024 - medlemsgruppe 3

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 2 den 31. januar 2024

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 3 den 31. januar 2024

LAST NED

Regler for valg av utsendinger rev. 2023

LAST NED

Fullmaktsskjema for valgmøter 2024

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 24. april 2024

LAST NED

SAK 2 - Styrets årsberetning for 2023

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap for 2023 side-1-5

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap for 2023 side-6-13

LAST NED

SAK 3 - Revisorberetning

LAST NED

SAK 4 - Kontrollkomitéens innstilling

LAST NED

SAK 5 - Forslag til budsjett for SHV for 2024

LAST NED

SAK 6 - Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2024-2028

LAST NED

SAK 7a - Sak fra tre medlemmer

LAST NED

Sak 7a - Styrets innstilling

LAST NED

SAK 8g - Valg av valgkomité

LAST NED

SAK 8 og 9 - Valg og fastsetting av honorarer

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015 rev. 2021

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2024

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 24. april 2024

LAST NED

Protokoll årsmøtet SHV 2024

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 26. april 2023

LAST NED

SAK 2 - Styrets årsberetning for 2022

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap for 2022 side-1-5

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap for 2022 side 6-26

LAST NED

SAK 3 - Revisorberetning

LAST NED

SAK 4 - Kontrollkomitéens innstilling

LAST NED

SAK 5 - Forslag til budsjett for SHV for 2023

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2023-2028

LAST NED

SAK 7 a - Forslag om endringer av regler for valg av utsendinger

LAST NED

SAK 7 b - Brukerundersøkelse

LAST NED

SAK 7 c - Strategisk plan for SHV V22

LAST NED

SAK 8 og 9 - Valg og fastsetting av honorarer

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015 rev. 2021

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2023

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 26. april 2023

LAST NED

Protokoll årsmøtet SHV 2023

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 20. april 2022

LAST NED

SAK 2 - Kontrollkomiteens merknader

LAST NED

SAK 2 - Årsberetning

LAST NED

SAK 3 - Revisjonsberetning

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap side 1-5

LAST NED

SAK 3 - Årsregnskap side 6-23

LAST NED

SAK 4 - Forslag til strategisk plan

LAST NED

SAK 5 - Vedlikeholds- og investeringsplan V18

LAST NED

SAK 6 - Innkommet sak fra medlem

LAST NED

SAK 7 - Budsjettforslag 2022

LAST NED

SAK 8 - Valg av styre

LAST NED

SAK 9 - Fastsetting av honorar til tillitsvalgte

LAST NED

SAK 10 - Valg av kontrollkomite

LAST NED

SAK 11 - Valg av ordfører

LAST NED

SAK 12 - Valg av valgkomite

LAST NED

SAK 13 - Valg av revisor og fastsetting av revisors honorar

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015 rev. 2021

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2022

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 20. april 2022

LAST NED

Protokoll årsmøtet SHV 2022

LAST NED

Endelig innkalling til årsmøtet 21. april 2021

LAST NED

SAK 2 Årsberetning 2020 signert

LAST NED

SAK 2 Kontrollkomiteens uttalelse for 2020 - undertegnet

LAST NED

SAK 3 Samfunnshus Vest - revisjonsberetning 2020

LAST NED

SAK 3 Årsregnskap 2020 signert

LAST NED

SAK 4 Forslag til investering i øvingshotell

LAST NED

SAK 5 Plan for kunstnerisk utsmykning i SHV 2021 -2030

LAST NED

SAK 6 Vedlikeholds- og investeringsplan V15

LAST NED

SAK 7 Budsjettforslag 2021

LAST NED

SAK 8 Forslag til vedtektsendring fra medlem

LAST NED

SAK 9 Forslag til vedtektsendring § 10 § 12 og § 13 fra styret

LAST NED

SAK 10 Forslag til endringer i Regler for valg av utsendinger på valgmøter

LAST NED

Valg 2021 - Innstilling fra valgkomiteen

LAST NED

SAK 14 Fastsetting av revisors honorar

LAST NED

Valg 2021 - Honorering av tillitsvalgte i SHV

LAST NED

SAK 17 - Valg av valgkomitè

LAST NED

Første innkalling til årsmøtet 21. april 2021

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2021

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2021

LAST NED

Presentasjon til samfunnshuset - Røa Torg 20.09.2016

LAST NED

Samarbeidsavtale Røa Torg signert 06.02.2018

LAST NED

Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2023-2028

LAST NED

Forretningsorden vedtatt 13.04.16

LAST NED

Forretningsorden Kontrollkomiteen Samfunnshus Vest-fastsatt 6.11.19

LAST NED

Regler for valg av utsendinger rev. 2023

LAST NED

Styreinstruks vedtatt 31.05.21

LAST NED