SAMFUNNSHUS VEST

Samfunnshus Vest ble oppført etter tegninger av arkitektene Gynt og Preben Krag og den offisielle innvielse av huset ble foretatt 2. september 1974. Tore Hals Mejdell har hovedæren for at Samfunnshuset ble reist og ferdigstilt, og han var styreleder for huset i om lag 30 år. Veien ved sørsiden av samfunnshuset har til heder fått navn etter ham.

Opprinnelig var huset planlagt med to etasjer og underetasje, for å omfatte daginstitusjon for barn, kontor for ungdomspsykiatri, ungdomsklubblokale, Deichmanske bibliotek og møte- og forsamlingslokaler. Planen for huset ble forandret i 1972 til tre etasjer, for å imøtekomme kommunens behov for lokaler til sosial- og helsesenter i Oslo Vest. Slik ble det også rom til Røa eldresenter, som hadde lokaler i samfunnshuset inntil 1995.

I 1987 ble huset påbygget en fjerde etasje, som ga lokaler til bydelsadministrasjonen i mange av årene fremover. Med det bestod Samfunnshuset, som det gjør i dag, av fire etasjer og underetasje, totalt 4130 m².

Den kommunale barnehagen som leide underetasjen og uteareal på østsiden av huset i mange år, flyttet ut i 2013. Det er behov for flere parkeringsplasser på Røa, og utearealene til Samfunnshus Vest opparbeides til dette formål.

Samfunnshus Vest (1974) i Tore Hals Mejdells vei tidligere Austliveien