Kunsten i Samfunnshus Vest

I tillegg til vår egen kunst kan vi tilby kunstnere å henge opp sine verk for en avtalt periode i rom nr. 3 Voksen henhold til vår våre avtalevilkår. Kunstnere som ønsker dette kan sende skriftlig forespørsel til post@samfunnshusvest.no, og henvendelsen blir da behandlet av vår kunstkomite. Det også mulighet for å leie lokalene til å arrangere kunstutstillinger i henhold til våre leiebetingelser.

Trykk gjerne på knappen nedenfor for å se mer angående kunstutstilling i desember 2023.

Se gjerne informasjon om samfunnshusets egen kunst nedenfor.

Jon Gorospe (f. 1986)
SKYSCAPES: RØA 1-12 (2021)
Foto på plexi og LED lys
62 x 62 x 12 cm

 

Om fotoinstallasjonen Skyscapes:Røa i trappehallen i Samfunnshus Vest

 

Skyscapes: Røa is a project dealing with contemporary collective archives. I re-photographed small portions of the skies from pictures I found on social media. The common denominator of these images is that they all belong to people who have photographed the landscape of Røa.

 

I have organized these sky portions in the building from the bottom to the top. When you walk up the stairs you encounter first the morning light and through the ascension to the top floor, the lights above your head are turning to mid-day, afternoon, evening, and night lights.

 

I took inspiration from the world’s most ancient cave paintings in France and Spain, where handprints from 26,000 BC express our willingness as communities to leave a trace of our existence in the places we inhabit. The installation draws a landscape of light, the light of the skies under which we invent ourselves.

 

Oslo, mars 2023

Jon Gorospe

Erik Wessel (f. 1940)
FRA DAVIDS SAMLING (2018/2022)
Foto
142 x 108 cm

 

Noen refleksjoner over fotoserien Davids Samling

 

I 2010 havnet jeg ved et tilfelle i museet «Davids samling» i København. Dette museet har en omfattende samling av islamsk kunst, samt et mindre utvalg av eldre europeisk maleri. Samlingen omfatter også endel dansk skulptur, keramikk og maleri.

 

Ved dette første besøket hadde jeg ikke med meg kamera. Jeg fant til min overraskelse en utsøkt samling islamsk kunst. Samlingen overtraff det meste jeg hadde sett på området tidligere. Min interesse denne kunsten skyldes bl.a. et lengre opphold i Iran på 1960-tallet.

 

Jeg ble altså på ingen måte skuffet over den islamske samlingen, men kunne ikke unngå å legge merke til de maleriske kvalitetene ved de øvrige lokalene, der det islamske innslag var minimalt.

Dette fanget min interesse på en måte som gjorde at jeg et par år senere bestemte meg for å besøke museet på nytt. Denne gangen for å fotografere.

 

Jeg reiste sammen med min mangeårige samarbeidspartner Gunnar Frydenlund, og vi brakte med oss et kamera vi følte passet til oppgaven, et Phase One digitalkamera med datidens høyeste oppløsning.

 

Når jeg fotograferer interiører, er ikke min hensikt å dokumentere stedet jeg velger.

Jeg finner motiver jeg føler kan gi rom for malerisk bearbeiding – i tråd med min utdannelse som maler og øvrige arbeid med grafikk.

Jeg arbeider mye med det jeg definerer som billedflatens ornamentikk – som gjerne kalles abstrakte kvaliteter.

Ord som rytme, balanse og proporsjoner er sentrale begreper i mitt arbeid, i mange tilfeller overskygger arbeidet med dette nesten arbeidet med det motivet forestiller.

Av kunstnere jeg ser som beslektet finner jeg det i denne sammenhengen naturlig å nevne den danske maleren Vilhelm Hammershøj, som er presentert i Davids samling.

 

Oslo, februar 2023

Erik Wessel

Morten Slettemeås (f. 1975)
RED WALL (2022)
Olje på lerret
200 x 300 cm

For meg er det vanskelig å oversette maleriet til ord, fordi det da dreier det seg om et annet språk. Du begrenser arbeidet. Maleriet er noe som skjer når det er en blanding av linje, farge komposisjon og motiv som smelter sammen og blir noe selvstendig.

Et typisk hus, ikke spesifikt, eller et bilde på et hus; som er lett gjenkjennelig og tilgjengelig for publikum. Hus har noe med et hjem å gjøre, uten at det har en adresse. Ti forskjellige har sagt til meg at de vet hvilket hus det er, hvem som bor der – men det er bare tull. Figuren forholder seg til huset på en udefinert måte. Mange av mine malerier fungerer som minner, noen deler er definerte og klare, andre er uklare og ikke logiske.

Oslo, april 2023

Morten Slettemeås

Morten Slettemeås (f. 1975)
GROWING WITH ORANGE (2022)
Olje på lerret
45 x 40 cm

Jeg tilfører farger mens jeg maler det og det oppstår en kjedereaksjon, og så vokser det derfra. Kan begynne med en svak grå linje, og så følger fargene etter, helt intuitivt. Mine bilder er en oppsamling av inntrykk fra omgivelsene eller andre kunstverk.

Oslo, april 2023

Morten Slettemeås

Morten Slettemeås (f. 1975)
GROWING FIELD (2022)
Olje på lerret
155 x 200 cm

Både en åker og et maleri befinner seg i en lignende prosess, jeg tar vekk og legger til ting hele tiden i maleriet. Ofte skjer det feil som må rettes opp, jeg ødelegger bildet mange ganger før jeg anser det som ferdig. Jeg prøver å bygge opp en egen logikk i bildet slik at det henger sammen, at jeg får det til å stemme. Det er et malt sted, ikke et virkelig sted. Motivet må være der, men det må smelte sammen med maleriet.

Oslo, april 2023

Morten Slettemeås

Morten Slettemeås (f. 1975)
YOUR BIRD CAN SING (2022)
Olje på lerret
40 x 45 cm

Fugler er interessante fordi identiteten deres henger sammen med et mønster av farger som kjennetegner dem. Ikke bare for oss mennesker, men fargene og mønster betyr noe for andre fugler. Her har jeg funnet opp en ny fugl eller en med improvisert mønster og fargesammensetning.  Tittelen er fra en sang av The Beatles. Mange av titlene mine er hentet fra sanger. Titlene kommer alltid etter at bildet er malt og blir lagt til improvisatorisk.

Oslo, april 2023

Morten Slettemeås