Styret

 • Styreleder: Robert Rustad
 • Styrets nestleder: Brynjulf Tellefsen
 • Styremedlem: Wenche Andersson
 • Styremedlem: Kristian Østberg
 • Styremedlem: Rune Mannsåker
 • Styremedlem: Anne Bjørnebye Vik
 • Varamedlem: Terje Bjøro
 • Varamedlem: Susanne Guldborg Klafstad

Kontrollkomitè

 • Leder: Svenn E. Forsstrøm
 • Medlem: Inger Gjerde
 • Medlem: Jostein A. Refsnes

Valgkomitè

 • Leder: Marit Kjos Sørensen
 • Medlem: Lars Asbjørn Hanssen
 • Medlem: Anita Hoff

Ordfører

 • Lars Asbjørn Hanssen

Daglig leder

 • Per O. Sæther
Klikk her for å lese våre vedtekter Les mer om samfunnshuset

Samfunnshus Vest SA er et foretak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

Formålet med foretaket er å eie, forvalte og drive Samfunnshus Vest med utleie av husets lokaler for møte- og fritidsvirksomhet, sosiale og kulturelle formål, samt utleie på rent forretningsmessig basis.

Samfunnshus Vest skal tilrettelegge for at lag og foreninger uten næringsvirksomhet som primærformål med virke i området kan få leid lokaler for sin virksomhet. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser bl.a. gjennom deres deltakelse i virksomheten som leietakere av ovennevnte lokaler.

Utleielokaler
2. etasje er viet til møte- og selskapslokaler. Disse egner seg meget godt til kurs- og møtevirksomhet, eller selskapsarrangement som bryllup, konfirmasjon, jubileer og lignende. Allsidige klubber, lag, foreninger, og privatpersoner er leietakere hos oss.

I tillegg til møte- og selskapslokaler, leier vi også ut lokaler til balanseklinikk, bibliotek, fysioterapi, tannlege, almenpraktiserende leger og forskjellige virksomheter i kontorfellesskap.