Styret

 • Styreleder: Robert Rustad
 • Styrets nestleder: Brynjulf Tellefsen
 • Styremedlem: Wenche Andersson
 • Styremedlem: Kristian Østberg
 • Styremedlem: Rune Mannsåker
 • Styremedlem: Anne Bjørnebye Vik
 • Varamedlem: Terje Bjøro
 • Varamedlem: Susanne Guldborg Klafstad

Kontrollkomitèen

 • Leder: Svenn E. Forsstrøm
 • Medlem: Inger Gjerde
 • Medlem: Jostein A. Refsnes

Valgkomitèen

 • Leder: Marit Kjos Sørensen
 • Medlem: Lars Asbjørn Hanssen
 • Medlem: Anita Hoff

Ordfører

 • Lars Asbjørn Hanssen

Daglig leder

 • Per O. Sæther