Om Samfunnshus Vest SA

Samfunnshus Vest SA er et foretak med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

Formålet med foretaket er å eie, forvalte og drive Samfunnshus Vest med utleie av husets lokaler for møte- og fritidsvirksomhet, sosiale og kulturelle formål, samt utleie på rent forretningsmessig basis.

Samfunnshus Vest skal tilrettelegge for at lag og foreninger uten næringsvirksomhet som primærformål med virke i området kan få leid lokaler for sin virksomhet. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser bl.a. gjennom deres deltakelse i virksomheten som leietakere av ovennevnte lokaler.

Utleielokaler
2. etasje er viet til møte- og selskapslokaler. Disse egner seg meget godt til kurs- og møtevirksomhet, eller selskapsarrangement som bryllup, konfirmasjon, jubileer og lignende. Allsidige klubber, lag, foreninger, og privatpersoner er leietakere hos oss.

I tillegg til møte- og selskapslokaler, leier vi også ut lokaler til balanseklinikk, bibliotek, fysioterapi, tannlege, almenpraktiserende leger og forskjellige virksomheter i kontorfellesskap.

Les mer om samfunnshuset

Styret

  • Styreleder: Robert Rustad
  • Styrets nestleder: Brynjulf Tellefsen
  • Styremedlem: Wenche Andersson
  • Styremedlem: Kristian Østberg
  • Styremedlem: Rune Mannsåker
  • Styremedlem: Anne Bjørnebye Vik
  • Varamedlem: Terje Bjøro
  • Varamedlem: Susanne Guldborg Klafstad

Administrasjonen

  • Daglig leder: Per O. Sæther
Klikk her for å lese våre vedtekter