Medlemskap i Samfunnshus Vest

Årsmøtet den 29. april 2015 besluttet å endre samfunnshusets vedtekter slik at medlemskap nå er mulig for alle som ønsker dette. De nye vedtektene deler medlemmene inn i tre grupper med litt ulik representasjon og litt ulike rettigheter. Rettighetene for de forskjellige medlemsgruppene framgår av vedtektene.

Samfunnshuset er inne i en betydelig utviklingsfase og trenger mange støttespillere og medlemmer i nærmiljøet.

Innmeldingsavgift er kroner 1 000,-.

Samtidig kan vi informere om at medlemmer av Samfunnshus Vest SA får rabatt ved leie av møterom og selskapslokaler til ideelle formål og ikke-kommersiell virksomhet. Det betyr at et medlemskap kan lønne seg dersom du som medlem benytter deg av husets lokaler jevnlig.

Velkommen som nytt medlem i Samfunnshus Vest SA.

Søknadsskjema for medlemskap og medlemsliste

Søknadsskjema organisasjon

LAST NED

Søknadsskjema personlig medlem

Last ned

Medlemsliste til publisering 6. juni 2024

Last ned