Priser og leiebetingelser møte- og selskapslokaler

Leiebetingelser

Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha kontaktansvar før, under og etter et arrangement. Denne skal også gjøre seg kjent med brannrutiner og plassering av slukkeutstyr, samt være med på å forebygge tilgrising og hærverk. Leietaker er også ansvarlig for at betaling skjer og at riktige kontaktopplysninger blir gitt.

Bestilling / Avbestilling

 • All bestilling sendes skriftlig via e-post med navn, telefonnummer og fakturaadresse.
 • Den fastsatte leie betales på forskudd hvis ikke annet er avtalt.
 • Ved bestilling ber vi om at ønsket tid for ankomst oppgis. Vennligst avtal tid med kontoret på forhånd for henting av nøkler. Nøkler til lokalene kan utleveres etter avtale i kontortiden mandag-torsdag kl. 09.00-14.00 eller fredag kl. 09:00-12:00.
 • Eventuell avbestilling av lokaler må skje senest 8 uker før leiedato. Halv leie må ellers betales. Avbestillingen skal skje skriftlig.

Tilgang til lokalene – avslutning – låsing

 • Ved leie mandag – torsdag skal denne avsluttes senest kl. 23.00 hvis ikke annet er avtalt. Fredag – lørdag og helligdager skal leien avsluttes senest kl. 24.00. Etter avtale kan det gis dispensasjon, for opprydning i lokalene, til kl. 02.00. Søknad om dispensasjon sendes Samfunnshus Vest v/ daglig leder i god tid før arrangementet skal finne sted.
 • Pga. vårt alarmsystem må leietaker ikke låse seg inn om morgenen før kl. 09.00 mandag – torsdag, og ikke før kl. 10.00 fredag – søndag dersom lokalene er leid for denne dagen.
 • Ytterdører låser automatisk til faste tider, og når man går ut av bygget utenom åpningstidene må døråpner / albuebryter benyttes for å komme ut.
 • Ytterdørene må ikke tvinges i åpen stilling ved bruk av kile eller lignende, for da kan disse bli ødelagt. Dersom man må ut en kort tur må man derfor medbringe nøkkelbrikke som kan benyttes når man skal inn igjen.  
 • Ved avslutning skal lokalene være ryddet.
 • Leietaker må forvisse seg om at kaffetrakter, kokeplater og lignende er avslått når lokalene forlates. Leietaker sørger for at alt lys er slukket, vinduer er lukket og dørene er lukket låst og når huset forlates, samt at ytterdørene er forsvarlig lukket og låst.

Oppvask, opprydning og tømming av søppel etter arrangement.

 • I de fastsatte leiesatser er alt utstyr på kjøkkenet inkludert når man leier kjøkken. Leietaker må besørge all oppvask og etterlate kjøkkenet i samme stand som da det ble tatt i bruk. Nødvendig informasjon er tilgjengelig på kjøkkenet.
 • All søppel må bæres ut og kastes i renovasjonsanlegget på parkeringsplassen.
 • Stolene skal stables, og spisebordene skal trilles ut på lageret etter bruk.
 • Kjøkkenbenker og bordflater skal tørkes av. Eventuelt søl av drikke på gulvet (øl, vin, brus el.) skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke lager permanente merker eller gir unødig ekstraarbeid for renholderne. Normalt renhold av gulv er inkludert i prisen. Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding vil bli fakturert. Dersom bord, glass, tallerkener bestikk og skåler osv. ikke vaskes ordentlig vil dette gå ut over neste leietaker siden personalet ikke rekker å kontrollere alt mellom hvert arrangement.

Orden / Støy

 • Leietaker er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene såvel andres arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset.
 • Sykler, sparkesykler, el-sparkesykler og lignende er ikke tillatt medbragt inn i bygget, og det er gode muligheter for sykkelparkering i området.
 • Ved leie av lokalene utover kl. 24.00 skal alle vinduer holdes lukket. All musikk må dempes slik at naboene på ingen måte forstyrres.

Alkohol, fakler, lys og brekkasje

 • Ifølge alkohollovgivningen er det ikke tillatt å selge alkoholholdige drikkevarer.
 • Ved bruk av stearinlys må det utvises forsiktighet, unngå søl av stearin på møbler og gulv. Det kreves bruk av duker på salongbordene.
 • Det er ikke tillatt å sette opp fakler utenfor huset.
 • De som leier lokaler er ansvarlige for skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i forbindelse med leieforholdet. Oppgjør for brekkasje eller annet utstyr skjer umiddelbart til kontoret.

Musikkanlegg / utstyr 

 • Det er ikke tillatt å ha med eget lydanlegg uten nærmere avtale. For bruk av orkester må det søkes spesielt.
 • Utstyr tillates ikke gjensatt av leietakere da dette vil kunne komme til hinder for andre brukere, bli skadet eller komme på avveie.

Branninstruks og brannslukkeutstyr

Samfunnshus Vest har automatisk brannvarslingsanlegg – direktelinje til Oslo Brannvesen.

 • Enhver leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med og informere evt. personell om rutiner ved en brannalarm, hvor rømningsveiene er, slukkeutstyrets plassering og slukkeutstyrets virkemåte.
 • Leietaker skal til enhver tid ha oversikt over antall personer som oppholder seg i det avtalte leiearealet, ha nøkler til de delene av bygget som leies og ha en plan over hvem som kontrollerer og klarerer leiearealene ved evt. utløst brannalarm.

Samfunnshus Vest SA forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler / leietakere som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene over, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

Dersom leietaker ikke overholder de regler som er fastsatte kan vi for kortere eller lengre tid utestenge vedkommende fra huset.