Prices, conditions and rules

Follow links for english version:

Rental prices for meeting

Rental conditions

Rental rules

Priser

Følg denne linken: Leiepriser for møte- og selskapslokaler i SHV.

Leiebetingelser

Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha kontaktansvar før, under og etter et arrangement. Denne skal også gjøre seg kjent med brannrutiner og plassering av slukkeutstyr, samt være med på å forebygge tilgrising og hærverk. Leietaker er også ansvarlig for at betaling skjer og at riktige kontaktopplysninger blir gitt.

Bestilling/ Avbestilling

 • Den fastsatte leie betales på forskudd hvis ikke annet er avtalt.
 • Ved bestilling via tlf./ e-post, bes at tiden for ankomst oppgis. Nøkler til lokalene utleveres i tiden kl. 0900-1400, man-fre.
 • Eventuell avbestilling av lokaler må skje senest 8 uker før leiedato. Halv leie må ellers betales. Avbestillingen skal skje skriftlig.

Tilgang til lokalene – avslutning – låsing

 • Ved leie mandag – torsdag skal denne avsluttes senest kl.23:00 hvis ikke annet er avtalt. Fredag – lørdag og helligdager skal leien avsluttes senest kl.24:00. Etter avtale kan det gis Dispensasjon, for opprydning i lokalene, til kl.02:00. Søknad om dispensasjon sendes Samfunnshus Vest v/ daglig leder, i god tid før arrangementet skal finne sted.
 • P.g.a. vårt alarmsystem må leietaker ikke låse seg inn om morgenen før kl. 9.00, og ikke på lørdager og søndager med mindre lokalene er leid for denne dagen.
 • Ved avslutning skal lokalene være ryddet.
 • Leietaker må forvisse seg om at kaffetrakter, kokeplater o.l er avslått når lokalene forlates. Leietaker sørger for at alt lys er slukket, vinduer er lukket og dørene er låst når huset forlates, samt at ytterdøren er forsvarlig låst.

Oppvask/ opprydning/ tømming av søppel etter arrangement.

 • I de fastsatte leiesatser er alt utstyr på kjøkkenet inkludert. Leietaker må besørge all oppvask og etterlate kjøkkenet i samme stand som da det ble tatt i bruk. Nødvendig informasjon er tilgjengelig på kjøkkenet.
 • All søppel må bæres ut og kastes i containeren som står på hjørnet ved nedgangen til T- banen.
 • Stolene skal stables, og spisebordene skal stables på vogner og kjøres ut på lageret etter bruk.
 • Kjøkkenbenker og bordflater skal tørkes av. Eventuelt søl av drikke på gulvet (øl, vin, brus el.) skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke lager permanente merker eller gir unødig ekstraarbeid for renholderne. Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding vil bli fakturert.

Orden / Støy

 • Leietaker er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene såvel andres arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset.
 • Ved leie av lokalene utover kl. 24.00 skal alle vinduer holdes lukket. All musikk må dempes slik at naboene på ingen måte forstyrres.

Alkohol / Fakler og lys / Brekkasje

 • Ifølge alkohollovgivningen er det ikke tillatt å selge alkoholholdige drikkevarer.
 • Ved bruk av stearinlys må det utvises forsiktighet, unngå søl av stearin på møbler og gulv. Det kreves bruk av duker på salongbordene.
 • Det er ikke tillatt å sette opp fakler utenfor huset.
 • De som leier lokaler er ansvarlige for skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i forbindelse med leieforholdet. Oppgjør for brekkasje eller annet utstyr skjer umiddelbart til kontoret.

Musikkanlegg/ utstyr 

 • Det er ikke tillatt å ha med eget lydanlegg uten nærmere avtale. For bruk av orkester, må det søkes spesielt.

Branninstruks og brannslokkingsutstyr

Samfunnshus Vest har automatisk brannvarslingsanlegg – direktelinje til Oslo Brannvesen.

 • Leietaker skal til enhver tid ha oversikt over antall personer som oppholder seg i det avtalte leiearealet, ha nøkler til de delene av bygget som leies og ha en plan over hvem som kontrollerer og klarerer leiearealene ved evt. utløst brannalarm.

Samfunnshus Vest SA forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler/leietakere som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene over, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

Dersom leietaker ikke overholder de regler som er fastsatte, kan styret for kortere eller lengre tid utelukke vedkommende fra huset.