Minneord Marit Kjos Sørensen

Marit Kjos Sørensen gikk brått bort lørdag 18. desember. Hun var leder av Samfunnshus Vests kontrollkomite ved sin død. Marit var husets ordfører 2013-15, leder av valgkomiteen 2016-2021 og deltok i våre årsmøter i over 10 år. Hun møtte alltid vel forberedt og tok med seg kunnskaper fra mange år som engasjert og omsorgsfull samfunnsdeltaker. I mange år ledet hun Bjerke bydelsutvalg, var vara til Oslo bystyre og deltaker i Vinderen Høyres styre.

Marit ble født på Columbusdagen 12.10.1937 og vokste opp på Bekkelaget. Hun gikk på Nordstrand gymnas, tok lærerutdanning i Elverum, musikkonservatoriet og videreutdanning ved Universitetet i Oslo.

Musikken sto nok hennes hjerte nærmest. Hun var dirigent i Manglerud pikekor i mange år og lærer der fra 1960, inspektør på Tveita 1971-80, og rektor på Smedstua, Bolteløkka og Bekkelaget til 1999. Hun var en aktiv og sterk skoleleder som gjorde mer enn kunne forventes for elever som hadde en krevende privat situasjon og fulgte opp familiene.

Marit hadde en utrolig arbeidskapasitet og drev mye frivillighet gjennom Lions Club, Norway Cup og Holmenkollen skifestival, osv. Hun var en typisk mater familias med aktiv mann, fire barn og flere barnebarn som hun fulgte opp.

Vi kommer til å savne ditt engasjement og overskudd i alle verv og situasjoner du har stått i.

For styret i Samfunnshus Vest SA

Brynjulf Tellefsen, nestleder

20. desember 2021