Informasjon til medlemmer i Samfunnshus Vest SA

På årets årsmøte kan bare utsendinger og tillitsvalgte møte grunnet smittevernreglene i forbindelse med coronaviruset, og vi mener dette vil være en tilfredsstillende løsning siden det også kun er valgte utsendinger som har forslags-, tale-, og stemmerett under møtet.

Vi har møte- og selskapslokaler til utleie

Vi har større og mindre rom som egner seg til ulike møter og kurs,
eller selskap som bryllup, konfirmasjon og liknende markeringer.